Csend háborúban

Szólnom kellene
Gyógyító bölcset és tisztát
De most csak a csendben vacogás hallható
Háború van
Ma nem találsz itt mást csak kriptát
Ilyenkor csupán reménység és fény adható

Budapest, 2020. december 2.