És te mégsem?

Megharcoltam tegnapod.
Megvédem majd holnapod.
Tiéd az én örök lelkem.
És te mégsem bízol bennem?

Budapest, 2018. október 3.